UNÖDIGA SMÄRTOR Skriv ut

Många människor har smärta någonstans i kroppen. Läkaren har sagt, att orskaen är arthros, slitning. Bilder bekräftar  detta.

Man har glömt att även när man tar bilder av friska, helt  s m ä r t f r i a  människor, hittar man slitningar i deras led och rygg. Så att SLITNING ÄR INTE SAMMA SAK SOM SMÄRTA!!

En stor del av kroniska smärtor kann BOTAS HELT!!

En bra metod för att finna vävnader som orsakar smärtan, som ofta finns i senor och muskler runt leder, är och be din läkare att bedöva alla smärtfulla punkter. (Diagnostisk bedövnings metod). Om smärtan då försvinner eller betydligt lindras bevisar det, att orsaken är i den bedövade vävnaden och kan så behandlas. . (amazon: ”How to Cure Myofascial Pain”).